Jump to content

Pomóż Forum

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Sign in to follow this  
elvispl

AutoMapa Android

Recommended Posts

Auto Mapa 1.7.4

 

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

-------------------------------------------

Auto Mapa 3.0 0872

 

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Android AutoMapa 3.0.2 mapa1512 FINAL CRACKED

 

 

397 MB (Polska)

3.86 GB (Europa)

61 MB (Traffic Polska)

333 MB (Traffic Europa)

Zawarto??Ä?: .apk, maps

Kompresja: rar

W paczce znajduje siÄ? tak??e wersja 3.0.0 (0872), poniewa?? wersja 3.02 (1028) mo??e nie dzia??aÄ? stabilnie.

 

Polska

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Europa

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

ANDROID AutoMapa Traffic Polska_1512_6.802_01 - 01 - 2016

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

ANDROID AutoMapa Traffic Europa_1512_6.806_01 - 01 - 2016

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Share this post


Link to post
Share on other sites

AutoMapa 3.0.0 (0872) (Cracked) [licencja do 2105]

 

Nowa AutoMapa 3.0 dla systemu Android to dziesiÄ?tki nowo??ci i usprawnie??, kt??re pozwolÄ? u??ytkownikom na jeszcze skuteczniejszÄ? i przyjaznÄ? nawigacjÄ? po polskich i europejskich drogach. To, co rzuca siÄ? w oczy po uruchomieniu nowej AutoMapy to niesamowite przyspieszenie grafiki. W u??amku sekundy mo??na p??ynnie przesunÄ?Ä?, obr??ciÄ? i pochyliÄ? mapÄ?. DziÄ?ki zastosowaniu technologii OpenGL animacje sÄ? niezwykle p??ynne przy jednoczesnym zachowaniu bogactwa danych, takich jak budynki 3D, rzeki, jeziora czy tereny zielone.

 

DziÄ?ki nowemu silnikowi nawigacyjnemu AutoMapa dla systemu Android wyznacza trasÄ? jeszcze sprawniej, ni?? do tej pory. UwzglÄ?dnia przy tym zr????nicowane natÄ???enie ruchu na skrÄ?tach, rozjazdach i skrzy??owaniach. Kierowcy mogÄ? teraz korzystaÄ? z wizualizacji natÄ???enia ruchu r??wnie?? dla widoku 3D.

 

AutoMapa dla Android 3.0.0:

- znaczne zwiÄ?kszenie p??ynno??ci animacji dziÄ?ki OpenGL,

- funkcja â?žDzwiÄ?ki podczas rozmowyâ? i poprawiona obs??uga urzÄ?dze?? BT bez A2DP,

- poprawione zarzÄ?dzanie energiÄ?,

- wizualizacja natÄ???enia ruchu dla widoku 3D,

- poprawa jako??ci wyznaczania tras,

- nowe mechanizmy systemu AutoMapa Traffic,

- uwzglÄ?dnianie czasowych zmian kierunkowo??ci, ogranicze?? prÄ?dko??ci oraz danych ciÄ???arowych pobranych przez LiveDrive!,

- poprawiona obs??uga blokad pobranych przez LiveDrive!,

- mo??liwo??Ä? w??Ä?czenia/ wy??Ä?czenia p??atno??ci dr??g dla pojazd??w osobowych/ ciÄ???arowych przez LiveDrive!,

- korekty w uwzglÄ?dnianiu manewr??w w trasie,

- usprawnienia w dzia??aniu przepustowo??ci manewrowych,

- poprawa prowadzenia tras po drogach wewnÄ?trznych,

- korekta wyznaczania tras z pominiÄ?ciem przejazd??w przez rampy, zatoki itp.,

- usprawnione wyznaczanie tras prowadzÄ?cych przez nowo oddane odcinki dr??g,

- korekta przyciÄ?gania punkt??w do dr??g w budowie oraz przyciÄ?gania na podstawie adres??w,

- zwiÄ?kszenie szybko??ci wyznaczania tras ciÄ???arowych oraz poprawa dojazd??w do trudnych miejsc (np. Moskwa),

- poprawki komunikat??w nawigacyjnych i wykrywania zakrÄ?t??w,

- dodane ignorowanie segment??w z blokadami fizycznymi dla pojazd??w bez ustawionej flagi ignorowania blokad fizycznych,

- usprawnione wyznaczanie tras w pobli??u punkt??w trasy,

- poprawki b??Ä?d??w w ograniczeniach dla tras ciÄ???arowych,

- ikonki POI w wysokiej rozdzielczo??ci,

- nowy mechanizm informacji/ ostrzegania o POI,

- wsparcie dla urzÄ?dze?? narÄ?cznych (wearable devices),

- trasa piesza,

- sygnalizacja komunikat??w nawigacyjnych w postaci wibracji dla trasy pieszej,

- informacja o punkcie trasy na segmencie pieszym,

- wy??wietlanie adresu na etykietach podpowiedzi,

- prezentacja informacji o pobieranym pliku,

- dodany przycisk 'menu' w opcjach trasy,

- poprawki w rysowaniu mapy,

- usprawnione wyszukiwanie adres??w i punkt??w POI,

- poprawki stabilno??ci i inne

 

Download:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Sam plik apk, mapy pobierane sa przez Wi-Fi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
  • 9 Posts
  • 2635 Views
  • 1 Posts
  • 676 Views
  • 1 Posts
  • 273 Views
  • 1 Posts
  • 322 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.