Jump to content

Pomóż Forum

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Sign in to follow this  
bl@ck

W poniedziałek superpełnia Księżyca. Następna taka w 2034 roku

Recommended Posts

Superpe??nia KsiÄ???yca â?? to niezwyk??e zjawisko bÄ?dzie mo??na podziwiaÄ? ju?? w poniedzia??ek! Satelita Ziemi bÄ?dzie wyglÄ?da?? wyjÄ?tkowo okazale. Radzimy, jak i kiedy obserwowaÄ? KsiÄ???yc.

O superpe??ni m??wimy, gdy KsiÄ???yc znajduje siÄ? najbli??ej Ziemi. W poniedzia??ek jego tarcza bÄ?dzie o ok. 14 proc. wiÄ?ksza ni?? w czasie zwyk??ej pe??ni. BÄ?dzie tak??e znacznie ja??niejszy. Ostatni raz z podobnym zjawiskiem mieli??my do czynienia w styczniu 1948 roku. Kolejna bÄ?dzie mia??a miejsce w 2034 roku.

Kiedy podziwiaÄ? superpe??niÄ?? Wsch??d KsiÄ???yca zacznie siÄ? o godz. 16.10 w Lublinie, 20 minut p????niej w Warszawie, a o 16.50 na Pomorzu Zachodnim.

 

Niestety, plany mi??o??nik??w astronomii mo??e pokrzy??owaÄ? pogoda. Najgorzej bÄ?dzie na po??udniowym wschodzie, gdzie zachmurzenie bÄ?dzie bardzo du??e. Nieco lepiej bÄ?dzie na Warmii, Mazurach i Podlasiu, ale r??wnie?? tam pokrywa chmur bÄ?dzie gÄ?sta. Umiarkowane zachmurzenie jest spodziewane w centrum, na zachodzie i p????nocy kraju.

Jak pe??nia wp??ywa na nasze zdrowie?

Ogromny KsiÄ???yc bÄ?dzie widoczny tak??e w kolejnych dniach, ale w??wczas jego podziwianie bÄ?dzie jeszcze trudniejsze â?? od wtorku na terenie ca??ego kraju spodziewane sÄ? intensywne opady ??niegu lub deszczu.

By zrozumieÄ?, czym jest superpe??nia trzeba zrozumieÄ?, ??e orbita krÄ???Ä?cego wok???? Ziemi KsiÄ???yca nie jest idealnie okrÄ?g??a. Przypomina raczej elipsÄ?. Gdy KsiÄ???yc znajduje siÄ? w punkcie najbli??szym Ziemi, m??wimy w??a??nie o superpe??ni.

 

elipsa_article-content-max.png

 

z18902150Q,Ksiezyc-w-perygeum.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
  • 10 Posts
  • 38 Views
  • 1 Posts
  • 20 Views
  • 5 Posts
  • 25 Views
  • 9 Posts
  • 30 Views
  • 3 Posts
  • 26 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.