Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Sign in to follow this  
Fiodor

AutoMapa 6.7 (1012) EUROPE FINAL PC PPC PNA (CRACKED)

Recommended Posts

AutoMapa 6.7 (1012) EUROPE FINAL PC PPC PNA (CRACKED)

 

Linki 270 MB

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Edited by kacper101

Share this post


Link to post
Share on other sites

AutoMapa 6.7.0 (PL) i (EU) WERSJA FINALNA

 

 

f55876.png

 

 

 

Lista zmian w aktualnej wersji

 

wersja 6.7 mapa 1012

Zmiany:

o Przyspieszenia dzia??ania interfejsu u??ytkownika (UI).

o Wizualizacja sygnalizacji ??wietlnej.

o Poprawki znacznie zwiÄ?kszajÄ?ce dok??adno??Ä? wykorzystania danych LiveDrive! w nawigacji.

o Mo??liwo??Ä? rÄ?cznego pobrania danych LiveDrive! dla okolic punktu nawigacyjnego.

o Zmiana dzia??ania przycisku 2D/3D/3D+ na 2D/3D plus przytrzymanie pozwala

zmieniÄ? wysoko??Ä? budynk??w od zera do pe??nej.

o Informacje z danymi drogowymi o krajach Europy (ograniczenia prÄ?dko??ci, op??aty drogowe itp.) w menu "Pomoc i info".

o Usprawnienia wyznaczania tras z uwzglÄ?dnieniem danych dotyczÄ?cych blokad dr??g.

o Usprawnienia algorytm??w wyznaczania trasy Szybkiej.

o Zminimalizowane wymuszanie d??ugich rekalkulacji trasy.

o Usprawnione komunikaty g??osowe uwzglÄ?dniajÄ?ce utrudnione manewrowanie pojazdem podczas jazdy w korku.

o Automatyczne dostosowywanie czÄ?stotliwo??ci odczyt??w GPS do odbiornika i optymalizacjÄ? obs??ugi odczyt??w GPS.

o Automatyczne obracanie ekranu dla Samsung Omnia2.

o Poprawki i dostosowania dla HTC Touch HD2, Blow 70iBT, Trak GPS-515, Navigon.

o Mo??liwo??Ä? szukania POI w pobli??u adres??w i skrzy??owa??.

o ZwiÄ?kszenie szybko??ci dzia??ania programu.

o Poprawki b??Ä?d??w zwiÄ?zanych z tworzeniem profili.

o Zmiana wizualizacji punkt??w Start/Przez/Koniec (punkty zaliczone prezentowane sÄ? jako szare - nieaktywne).

o U??atwienie definiowania punktu Dom i Praca. Gdy punkty te nie okre??lone, wybranie opcji Dom lub Praca powoduje otworzenie okna wyboru adresu.

o Poprawki instalatora: w przypadku braku g??osu dla jÄ?zyka domy??lnie wybierany jest angielski.

o Przy tworzeniu punktu ulubionego mo??na ju?? dodaÄ? opis.

o Wy??wietlanie opis??w punkt??w ulubionych w dymkach na mapie, po klikniÄ?ciu dymka mo??na otworzyÄ? okno z informacjami o punkcie ulubionym z klikalnymi linkami i wybieralnymi numerami telefon??w.

o Na urzÄ?dzeniach bez dostÄ?pu do Internetu, linki w dymkach punkt??w POI i ulubionych nie sÄ? ju?? klikalne.

o Nowe Okno z informacjÄ? "Subskrypcja wygas??a!" i przyciskiem "WiÄ?cej informacji...".

 

Podczas aktualizacji AutoMapa Europe z wersji 6.2 do wersji 6.6 lub 6.7 wymagane jest wykonanie pe??nej dezinstalacji programu i ponownej instalacji wersji 6.6. Problem ten nie dotyczy aktualizacji z wersji 6.5.

 

Rozmiar pe??nej instalacji AutoMapa Europe przekracza pojemno??Ä? karty pamiÄ?ci 2GB. U??ytkownicy instalujÄ?cy AutoMapÄ? na takiej karcie powinni wskazaÄ? podczas instalacji nieco mniejszy obszar mapy lub zainstalowaÄ? wersjÄ? Europe - 2GB version przystosowanÄ? do rozmiaru tych kart.

 

W wersji tej, dane mapowe Bia??orusi, Estonii, ?otwy, Mo??dawii, Rosji, Turcji i p????nocnej czÄ???ci Skandynawii zawierajÄ? wy??Ä?cznie g????wne drogi przelotowe. Mapy nawigacyjne pozosta??ych kraj??w pozostajÄ? bez zmian. W razie potrzeby (np. wyjazdu) u??ytkownik korzystajÄ?cy z tej wersji w ka??dej chwili mo??e pobraÄ? wersjÄ? pe??nÄ?.

AlternatywnÄ? metodÄ? zmieszczenia instalacji na karcie 2GB jest u??ycie pe??nego instalatora i wybranie w trakcie instalacji potrzebnego obrysu mapy (bez niepotrzebnych w danej chwili fragment??w)..

 

 

Zmieniona nazwa link??w

- Linki - Download -

 

AutoMapa 6.7 (1012) POLSKA fina?? Wersja oryginalna

 

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

AutoMapa 6.7 (1012) EUROPA fina?? Wersja oryginalna

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

Haslo:mmarko1

Edited by kacper101

Share this post


Link to post
Share on other sites

AutoMapa 6.7 (1012) EUROPE FINAL PC PPC PNA

 

AutoMapa 6.7 (1012) POLSKA FINAL

 

 

Nie trzeba nic crackowaÄ?, instalka jest ju?? scrackowana, wszystkie platformy !!! Przy instalacji map KONIECZNIE ODZNACZ "REJESTRUJ" !!!

 

UWAGA !!!

 

POJÄ?CIE "WSZYSTKIE PLATFORMY" OZNACZA ??E SCRACKOWANO NA WSZYSTKIE PLATFORMY, NA KT??RE AUTOMAPA ZOSTA?A STWORZONA, CZYLI TAKIE JAK:

 

# PocketPC 2003 / PocketPC 2003 SE

# Windows Mobile 5.0 / Windows Mobile 6.0

# Windows CE 4.2

# Windows CE 5.0

 

AUTOMAPA EU: OBRAZ ISO NALE??Y ZAMONTOWAÄ? W WIRTUALNYM

NAPÄ?DZIE

 

PART: 6X395MB

PART: 1X78MB

 

LINK DO KATALOGU:

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

AUTOMAPA PL: OBRAZ ISO NALE??Y ZAMONTOWAÄ? W WIRTUALNYM

NAPÄ?DZIE

 

PART: 1X252MB

PART: 1X173MB

 

LINK DO KATALOGU:

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Dane naprawcze: 7%

 

KupujÄ?c konto premium pobierasz maksymalnÄ? predko??ciÄ? swego ??Ä?cza

Wszystkie moje uploady posiadajÄ? has??o:

studzina0812

Share this post


Link to post
Share on other sites

AutoMapa 6.7 Polska wersja Final(1294) Europa i Polska

wersja instalacyna w pe??ni Scrackowana pod wszystkie platformy systemowe ta??ke na PC

 

 

 

1.jpg

37766665002546294300.jpg

 

 

 

Zmiany do poprzedniej wersji 6.6.2 Final:

 

* Przyspieszenia dzia??ania interfejsu u??ytkownika (UI).

* Wizualizacja sygnalizacji ??wietlnej.

* Poprawki znacznie zwiÄ?kszajÄ?ce dok??adno??Ä? wykorzystania danych LiveDrive! w nawigacji.

* Mo??liwo??Ä? rÄ?cznego pobrania danych LiveDrive! dla okolic punktu nawigacyjnego.

* Zmiana dzia??ania przycisku 2D/3D/3D+ na 2D/3D plus przytrzymanie pozwala

zmieniÄ? wysoko??Ä? budynk??w od zera do pe??nej.

* Informacje z danymi drogowymi o krajach Europy (ograniczenia prÄ?dko??ci, op??aty drogowe itp.) w menu "Pomoc i info".

* Usprawnienia wyznaczania tras z uwzglÄ?dnieniem danych dotyczÄ?cych blokad dr??g.

* Usprawnienia algorytm??w wyznaczania trasy Szybkiej.

* Zminimalizowane wymuszanie d??ugich rekalkulacji trasy.

* Usprawnione komunikaty g??osowe uwzglÄ?dniajÄ?ce utrudnione manewrowanie pojazdem podczas jazdy w korku.

* Automatyczne dostosowywanie czÄ?stotliwo??ci odczyt??w GPS do odbiornika i optymalizacjÄ? obs??ugi odczyt??w GPS.

* Automatyczne obracanie ekranu dla Samsung Omnia2.

* Poprawki i dostosowania dla HTC Touch HD2, Blow 70iBT, Trak GPS-515, Navigon.

* Mo??liwo??Ä? szukania POI w pobli??u adres??w i skrzy??owa??.

* ZwiÄ?kszenie szybko??ci dzia??ania programu.

* Poprawki b??Ä?d??w zwiÄ?zanych z tworzeniem profili.

* Zmiana wizualizacji punkt??w Start/Przez/Koniec (punkty zaliczone prezentowane sÄ? jako szare - nieaktywne).

* U??atwienie definiowania punktu Dom i Praca. Gdy punkty te nie okre??lone, wybranie opcji Dom lub Praca powoduje otworzenie okna wyboru adresu.

* Poprawki instalatora: w przypadku braku g??osu dla jÄ?zyka domy??lnie wybierany jest angielski.

* Przy tworzeniu punktu ulubionego mo??na ju?? dodaÄ? opis.

* Wy??wietlanie opis??w punkt??w ulubionych w dymkach na mapie, po klikniÄ?ciu dymka mo??na otworzyÄ? okno z informacjami o punkcie ulubionym z klikalnymi linkami i wybieralnymi numerami telefon??w.

* Na urzÄ?dzeniach bez dostÄ?pu do Internetu, linki w dymkach punkt??w POI i ulubionych nie sÄ? ju?? klikalne.

* Nowe Okno z informacjÄ? "Subskrypcja wygas??a!" i przyciskiem "WiÄ?cej informacji...".

 

dane uploadu

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

AutoMapa 6.7 (1294) EUROPA

 

Filesonic

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Fileserve:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Turbobit:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Bitshare:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Freakshare:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

AutoMapa Polska 6.7.0 (218MB)

Filesonic

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Fileserve:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Turbobit:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Bitshare:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Freakshare:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Edited by Rafspik

Share this post


Link to post
Share on other sites

AutoMapa 6.7 Polska wersja Final(1294) Europa i Polska

wersja instalacyna w pe??ni Scrackowana pod wszystkie platformy systemowe ta??ke na PC

 

1.jpg

37766665002546294300.jpg

Zmiany do poprzedniej wersji 6.6.2 Final:

 

* Przyspieszenia dzia??ania interfejsu u??ytkownika (UI).

* Wizualizacja sygnalizacji ??wietlnej.

* Poprawki znacznie zwiÄ?kszajÄ?ce dok??adno??Ä? wykorzystania danych LiveDrive! w nawigacji.

* Mo??liwo??Ä? rÄ?cznego pobrania danych LiveDrive! dla okolic punktu nawigacyjnego.

* Zmiana dzia??ania przycisku 2D/3D/3D+ na 2D/3D plus przytrzymanie pozwala

zmieniÄ? wysoko??Ä? budynk??w od zera do pe??nej.

* Informacje z danymi drogowymi o krajach Europy (ograniczenia prÄ?dko??ci, op??aty drogowe itp.) w menu "Pomoc i info".

* Usprawnienia wyznaczania tras z uwzglÄ?dnieniem danych dotyczÄ?cych blokad dr??g.

* Usprawnienia algorytm??w wyznaczania trasy Szybkiej.

* Zminimalizowane wymuszanie d??ugich rekalkulacji trasy.

* Usprawnione komunikaty g??osowe uwzglÄ?dniajÄ?ce utrudnione manewrowanie pojazdem podczas jazdy w korku.

* Automatyczne dostosowywanie czÄ?stotliwo??ci odczyt??w GPS do odbiornika i optymalizacjÄ? obs??ugi odczyt??w GPS.

* Automatyczne obracanie ekranu dla Samsung Omnia2.

* Poprawki i dostosowania dla HTC Touch HD2, Blow 70iBT, Trak GPS-515, Navigon.

* Mo??liwo??Ä? szukania POI w pobli??u adres??w i skrzy??owa??.

* ZwiÄ?kszenie szybko??ci dzia??ania programu.

* Poprawki b??Ä?d??w zwiÄ?zanych z tworzeniem profili.

* Zmiana wizualizacji punkt??w Start/Przez/Koniec (punkty zaliczone prezentowane sÄ? jako szare - nieaktywne).

* U??atwienie definiowania punktu Dom i Praca. Gdy punkty te nie okre??lone, wybranie opcji Dom lub Praca powoduje otworzenie okna wyboru adresu.

* Poprawki instalatora: w przypadku braku g??osu dla jÄ?zyka domy??lnie wybierany jest angielski.

* Przy tworzeniu punktu ulubionego mo??na ju?? dodaÄ? opis.

* Wy??wietlanie opis??w punkt??w ulubionych w dymkach na mapie, po klikniÄ?ciu dymka mo??na otworzyÄ? okno z informacjami o punkcie ulubionym z klikalnymi linkami i wybieralnymi numerami telefon??w.

* Na urzÄ?dzeniach bez dostÄ?pu do Internetu, linki w dymkach punkt??w POI i ulubionych nie sÄ? ju?? klikalne.

* Nowe Okno z informacjÄ? "Subskrypcja wygas??a!" i przyciskiem "WiÄ?cej informacji...".

 

dane uploadu

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

AutoMapa 6.7 (1294) EUROPA

 

Filesonic

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Fileserve:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Turbobit:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Bitshare:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

AutoMapa Polska 6.7.0 (218MB)

Filesonic

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Fileserve:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Turbobit:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Bitshare:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Share this post


Link to post
Share on other sites

AutoMapa 6.7.0"b" Europa wersja Final instalacyjna scrackowana

 

Opis instalacji :

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

AutoMapa 6.7.0 "b" Polska wersja Final instalacyjna scrackowana

 

Opis instalacji :

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

lub

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
  • 9 Posts
  • 2777 Views
  • 3 Posts
  • 2106 Views
  • 1 Posts
  • 705 Views
  • 1 Posts
  • 303 Views
  • 1 Posts
  • 353 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.