Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Sign in to follow this  
Rafspik

AutoMapa 6.10.0 Final Polska i Europa (1112)

Recommended Posts

AutoMapa 6.10.0 (1714)Final Polska i Europa(wersja mapy 1112)

wersja instalacyna ju?? dzia??ajÄ?ca

 

 

 

OPIS:

 

Nowe mapy datowane na grudzie?? 2011 roku, punktowe adresy dla wszystkich miast w Polsce, mo??liwo??Ä? u??ycia trasy przygotowanej w serwisie Targeo.pl oraz nowy typ trasy dla os??b ceniÄ?cych bezpiecze??stwo w podr????y wspierany przez technologiÄ? LiveDrive! AutoMapa 6.10 prowadzi szybko i bezpiecznie!

AutoMapa 6.10 zawiera najnowsze, opracowane przez Geosystems, mapy Polski oznaczone symbolem 1112, kt??re tradycyjnie ju?? stanowiÄ? najaktualniejszy obraz sieci dr??g w Polsce. W najnowszej wersji AutoMapy, liczba nawigacyjnych plan??w miejscowo??ci wzros??a o kolejne 443 miejscowo??ci przekraczajÄ?c poziom 49 tysiÄ?cy. To najpe??niejsza baza plan??w nawigacyjnych w??r??d wszystkich program??w nawigacyjnych.

AutoMapa po raz kolejny deklasuje konkurencjÄ? dok??adno??ciÄ?. Po raz pierwszy w historii, nawigacja GPS posiada bazÄ? punktowych adres??w dla wszystkich miast w Polsce. W najnowszej wersji dodatkowo przyby??o ponad 87 tysiÄ?cy adres??w przypisanych do konkretnych budynk??w osiÄ?gajÄ?c poziom ponad 3,1 mln W najnowszych mapach znajduje siÄ? wiele nowych odcink??w dr??g, kt??re znajdujÄ? siÄ? w ostatniej fazie budowy. Ich udostÄ?pnienie w mapach nastÄ?pi w chwili oddania ich do u??ytku automatycznie, poprzez technologiÄ? LiveDrive!, kt??ra nie tylko pozwala wyznaczaÄ? najszybsze trasy z uwzglÄ?dnieniem aktualnej sytuacji drogowej, ale umo??liwia r??wnie?? bie??Ä?cÄ? aktualizacjÄ? danych mapowych. W??r??d gotowych do odblokowania tras znajdujÄ? siÄ? m.in. nowy odcinek A4 ko??o Rzeszowa, trasa S74 ko??o Kielc, odcinek A1 Maciej??w â?? Wierzchowa, przed??u??enie al. KEN, Most P????nocny w Warszawie oraz obwodnica Bytomia.

 

 

Lista zmian w aktualnej wersji

 

wersja 6.10 mapa 1112

Nowo??ci:

 

Program:

-nowy typ trasy - Bezpieczna

-mo??liwo??Ä? pobrania przez Internet trasy wyznaczonej w serwisie targeo.pl. Trasa taka posiada przypisany indywidualny kod PIN umo??liwiajÄ?cy wykorzystanie jej w wielu urzÄ?dzeniach.

-uproszczenie procedury rejestracji

-nowe, ulepszone algorytmy wykrywania i pokonywania kork??w dla tras: Bezpieczna, ?atwa i Optymalna

-w??Ä?czone ostrzeganie o postawieniu punktu trasy na odcinku pieszym

Mapa:

-adresy punktowe dla wszystkich miast w Polsce

-znaczne zwiÄ?kszenie liczby punkt??w adresowych

-drogi i obwodnice przygotowane do odblokowania poprzez LiveDrive!: nowy odcinek A4 ko??o Rzeszowa, trasa S74 ko??o Kielc, Most P????nocny w Warszawie oraz obwodnice Bytomia, Starego SÄ?cza i Wschowy.

Zmiany:

-domyslna skala przy prezentacji punkt??w: Miasto 2D

-prezentacja odleg??o??ci od celu jako chorÄ?giewki punktu trasy

-mo??liwo??Ä? prezentacji/ ukrycia znacznik??w sygnalizator??w ??wietlnych

-zmiana sposobu opcji wyboru: ramki dwu i trzy kolumnowe

-punkt PRZEZ nie bÄ?dzie zaliczany przy je??dzie przeciwnym pasem

-zmiana sposobu prezentacji odleg??o??ci dla trasy Prze??ajowej

-usprawnione ustawienia komunikat??w nawigacyjnych dla d??ugich tras

-zwiÄ?kszenie p??ynno??ci od??wie??ania ekranu

-podczas odtwarzania demo trasy, prÄ?dko??Ä? jest zgodna ze wskazaniami AutoMapa Traffic

-u??atwienie konfiguracji konta Miplo w AutoMapie (zwiÄ?kszenie ilo??ci znak??w na klawiaturze przy wprowadzaniu danych)

-w POI->ZarzÄ?dzanie/ Wy??wietlanie: wybranie 'wszystkie' na li??cie kategorii powoduje pokazanie p??askiej listy kategorii

-w menu Trasa -> Modyfikuj -> Wczytaj prezentowana jest lista ostatnio wczytywanych lub wyznaczanych tras

-domy??lna ??cie??ka zapisu ??lad??w GPS i tras na karcie pamiÄ?ci (dotychczas w pamiÄ?ci wewnÄ?trznej urzÄ?dzenia)

-je??eli punkt trasy i punkt POI znajdujÄ? siÄ? w jednym miejscu, to po klikniÄ?ciu mo??na wybraÄ? jednÄ? z ikon punkt??w

-mo??liwo??Ä? przewijania palcem okien Ustawie?? oraz innych list w programie

Poprawki:

 

-poprawki wy??wietlania komunikat??w o zmianach w trasie spowodowanych nap??ywem nowych danych LiveDrive!

-poprawki dostosowania dla urzÄ?dze??: Modecom FreeWay MX 2 HD, Trak GPS-640, Trak GPS-520, Smailo HD 5.0 Photo, Smailo HD43i/HD50i, HTC HD2

-poprawione dzia??anie d??wiÄ?k??w ostrzegania o POI

-formatowanie daty zgodne z ustawieniami systemu operacyjnego urzÄ?dzenia

-poprawki w wyglÄ?dzie komputera

-liczne poprawy sposobu wyznaczania tras,

-poprawki w dzia??aniu Asystenta Pasa Ruchu oraz komunikat??w nawigacyjnych

 

 

 

AutoMapa 6.10.0 (1714)EUROPA (1112)

 

dane uploadu

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

Turbobit:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

hellshare:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

rapidgator:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

AutoMapa 6.10.0(1714) Polska(1112) FINAL (477MB)

 

 

Turbobit:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

hellshare:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

rapidgator:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Edited by Rafspik

Share this post


Link to post
Share on other sites

AutoMapa 6.10 (1112) POLSKA XL FINAL PC PPC PNA (CRACKED) + Aktualizacja Traffic z 20.01.2012 Polska + Europa

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

AutoMapa 6.10 (1112) EUROPE FINAL PC PPC PNA (CRACKED) + Aktualizacja Traffic z 20.01.2012

 

Polska + Europa

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

AutoMapa 6.10 (1112) POLSKA XL FINAL PC PPC PNA (CRACKED)

GOTOWIEC WIN CE 5 NA ODBLOKOWANE NAWIGACJE.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

1 Part 223MB

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

AutoMapa 6.10 (1112) EUROPE FINAL PC PPC PNA (CRACKED)

GOTOWIEC WIN CE 5 NA ODBLOKOWANE NAWIGACJE.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Nazwa releasu:

 

AutoMapa 6.10B Final Polska. Oryginalna wersja instalacyjna

 

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Dane techniczne uploadu:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

AutoMapa 6.10B Final Polska. Wersja instalacyjna Spatchowana

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

AutoMapa 6.10B (1202) EUROPE FINAL PC PPC PNA Wersja instalacyjna Spatchowana

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

W??asny Upload.

Je??li sÄ? jakie?? problemy pisaÄ? pw

wszystkie moje wrzuty pod moim nickiem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
  • 9 Posts
  • 2777 Views
  • 3 Posts
  • 2106 Views
  • 1 Posts
  • 705 Views
  • 1 Posts
  • 303 Views
  • 1 Posts
  • 353 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.