Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Melantiq

AutoMapa (Wszystko tutaj)

Recommended Posts

AutoMapa 6.14.0 (2089)

POLSKA [1306] FINAL + PATCHER (PL)

 

 

 

869_automapa.jpg

 

Zmiany:

zmiany zwiÄ?zane z obs??ugÄ? danych le??nych (drogi i le??ne ciÄ?gi piesze, wyszukiwanie adres??w le??nictw, wy??wietlanie granic le??nictw itp.

Nowe mapy 1306:

Zaktualizowana baza ogranicze?? prÄ?dko??ci zgodnie z nowymi danymi z GDDKiA

721 nowych punkt??w poboru wody opracowanych na potrzeby Stra??y Po??arnej (hydranty, punkty czerpania wody itp.)

Nowa organizacja ruchu dla Be??chatowa i ?om??y

Du??a aktualizacja bazy adresowej na terenie ca??ego kraju

Du??a aktualizacja teren??w le??nych (ponad 100 tysiÄ?cy nowych adres??w zlokalizowanych na terenach le??nych, ponad 20 tys. km. le??nych dr??g, ponad 3000 km. le??nych tras pieszych)

Gotowe do odblokowania poprzez technologiÄ? LiveDrive!: odcinek trasy S69 Bielsko-Bia??a - ??ywiec, fragment trasy S3 Sulech??w - MiÄ?dzyrzecze, ul. Nowobukowi??ska (przed??u??enie ul. KEN) w Warszawie

Aktualizacja danych do nawigacji wodnej dla jez. ?šniardwy oraz jez. Nidzkiego.

 

 

 

OPIS UPLOADU:

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

DOWNLOAD:

 

CATSHARE

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

EGOFILES

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

AutoMapa 6.14.0 (2089)

EUROPA CRACKED [1306] FINAL / EUROPA (PL)

[WERSJA ODRAZU SCRACKOWANA]

 

 

 

256_euuu.jpg

 

AutoMapa jest oprogramowaniem s??u??Ä?cym do mobilnej nawigacji satelitarnej GPS. Kompletny system nawigacyjny sk??ada siÄ? z komputera kieszonkowego, pod??Ä?czonego do niego odbiornika GPS oraz programu AutoMapaÂ?. AutoMapaÂ? nawiguje po trasie do wybranego punktu, obracajÄ?c plan miasta tak, ??eby kierunek jazdy zawsze by?? u g??ry ekranu i co wa??ne, je??li kierowca przegapi miejsce w??a??ciwego manewru AutoMapa automatycznie to wykryje i skoryguje trasÄ? w u??amku sekundy. Oczywi??cie uwzglÄ?dniajÄ?c ulice jednokierunkowe, zakazy skrÄ?tu a nawet przybli??onÄ? prÄ?dko??Ä? jazdy po ka??dym mo??liwym odcinku drogi. Dla wygody i bezpiecze??stwa kierujÄ?cego pojazdem opr??cz p??ynnej zmiany skali i bezobs??ugowego ??ledzenia pojazdu na mapie AutoMapa posiada r??wnie?? tryb nawigacji g??osowej.

 

DostÄ?pne sÄ? plany miast przygotowane w skali 1:5000 na bazie zdjÄ?Ä? lotniczych i satelitarnych z dok??adno??ciÄ? 1m. Opr??cz kompletnej sieci ulic zawierajÄ? r??wnie?? obrysy i adresy wszystkich budynk??w, wody i tereny zielone. Wyb??r trasy u??atwia baza kilku tysiÄ?cy restauracji, kin, kawiarni, bank??w, bankomat??w, urzÄ?d??w pozwala to na prosty wyb??r miejsca docelowego planowanej podr????y bez konieczno??ci podania dok??adnego adresu.

 

 

 

 

OPIS UPLOADU:

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

DOWNLOAD:

 

CATSHARE

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

EGOFILES

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
  • 3 Posts
  • 2185 Views
  • 1 Posts
  • 724 Views
  • 1 Posts
  • 331 Views
  • 1 Posts
  • 372 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.