Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

Sign in to follow this  
Ciri

Gdy przeziębienie nie mija po 7 dniach

Recommended Posts

Niegro??na infekcja wirusowa, nazywana potocznie przeziÄ?bieniem, najczÄ???ciej mija sama, zwykle po 5-7 dniach. W tym czasie mo??na stosowaÄ? domowe mikstury, dziÄ?ki kt??rym dolegliwo??ci zwiÄ?zane z katarem, kaszlem czy podwy??szonÄ? temperaturÄ? stanÄ? siÄ? mniej uciÄ???liwe. 2-3 dni spÄ?dzone w ??????ku pozwolÄ? zmobilizowaÄ? uk??ad immunologiczny do walki z wirusami, co zahamuje dalszy rozw??j infekcji.

Je??li jednak po tygodniu nadal nie odczuwasz poprawy, koniecznie powinien zbadaÄ? ciÄ? lekarz. Nie zwlekaj zw??aszcza, gdy pojawi siÄ? jeden z wymienionych poni??ej objaw??w.

Katar nie ustÄ?puje

Przed??u??ajÄ?cy siÄ? katar mo??e ??wiadczyÄ? o tym, ??e rozwinÄ???o siÄ? ostre zapalenie zatok przynosowych. Stosowanie w takim wypadku zwyk??ych kropli do nosa nie przyniesie poprawy, a mo??e doprowadziÄ? do nadmiernego wysuszenia ??luz??wki. Je??li wiÄ?c minÄ???o 7 dni, a katar sta?? siÄ? gÄ?sty, ropny, wybierz siÄ? do internisty lub laryngologa.

Leczenie: Lekarz przepisze ci sterydowe krople do nosa, na receptÄ?. MajÄ? one silne dzia??anie przeciwzapalne. Szybko zmniejszajÄ? stan zapalny, dziÄ?ki czemu choroba ustÄ?puje, a tobie ??atwiej bÄ?dzie oddychaÄ?. Nie musisz siÄ? ich obawiaÄ?, bo w tym wypadku sterydy dzia??ajÄ? tylko miejscowo. Wa??ne jest, by zapuszczaÄ? krople dok??adnie wed??ug zalece?? lekarza i nie przed??u??aÄ? samodzielnie tej kuracji.

 

Pojawi?? siÄ? mokry kaszel

Id?? do lekarza, je??li kaszel dokucza ci z ka??dym dniem coraz bardziej, jest mokry, odkrztuszasz ??????tÄ? lub zielonÄ? wydzielinÄ?. Nie zwlekaj, je??li towarzyszÄ? temu duszno??ci. ByÄ? mo??e rozwinÄ???o siÄ? np. zapalenie oskrzeli lub p??uc. Zaka??eniu tego rodzaju towarzyszy najczÄ???ciej gorÄ?czka i os??abienie.

Leczenie: Konieczny bÄ?dzie lek na receptÄ? - przeciwzapalny lub nawet antybiotyk. Na kaszel pomo??e syrop, kt??ry rozrzedzi zalegajÄ?cÄ? wydzielinÄ? i dziÄ?ki temu u??atwi jej wykrztuszanie. Skuteczne sÄ? te?? inhalacje z zi???? leczniczych: zagotuj 3 litry wody, wsyp po ??y??eczce sza??wii, rumianku, tymianku i gotuj przez 3 minuty. Przelej do miski. Gdy zio??a przestygnÄ?, pochyl siÄ? i wdychaj parÄ?.

 

Nagle wr??ci??a gorÄ?czka

PrzeziÄ?bieniu czÄ?sto towarzyszy stan podgorÄ?czkowy lub nawet niewielka gorÄ?czka (powy??ej 37,8°C ), kt??ra wraca do normy najdalej po 3 dniach. Je??li jednak po 5-7 dniach nagle znowu siÄ? pojawi, ??wiadczy o tym, ??e dosz??o do nadka??enia bakteryjnego i dalszego rozwoju infekcji dr??g oddechowych.

Leczenie: Gdy infekcja postÄ?puje, lekarz skieruje ciÄ? na RTG klatki piersiowej. Na podstawie tego badania bÄ?dzie wiadomo, czy dosz??o np. do zapalenia p??uc. Je??li tak, potrzebny bÄ?dzie antybiotyk. PamiÄ?taj, aby za??ywajÄ?c go, przyjmowaÄ? jednocze??nie odpowiedni probiotyk. Zapobiegniesz dziÄ?ki temu zniszczeniu prawid??owej flory bakteryjnej w ca??ym organizmie.

 

Utrzymuje siÄ? suchy mÄ?czÄ?cy kaszel

Wydzielina sp??ywajÄ?ca po wysuszonej na skutek infekcji ??luz??wce, dra??ni jÄ? i prowokuje napady suchego kaszlu. Suchy kaszel jest nieproduktywny, czyli nie u??atwia oczyszczania dr??g oddechowych z zalegajÄ?cej wydzieliny. Mo??e siÄ? utrzymywaÄ? nawet do 4 tygodni, szczeg??lnie je??li d??ugo przebywasz w suchym czy klimatyzowanym pomieszczeniu. W nocy suchy kaszel mo??na st??umiÄ? syropem przeciwkaszlowym. Pozwoli zmniejszyÄ? natÄ???enie i czÄ?sto??Ä? napad??w. Pij go 3-4 godziny przed snem. Natomiast w dzie?? stosuj syrop, kt??ry rozrzedza wydzielinÄ? i u??atwia jej odkrztuszanie. Kaszel stanie siÄ? w??wczas bardziej mokry (czyli produktywny). PamiÄ?taj, ??e przy ka??dym rodzaju kaszlu wa??ne jest, by du??o piÄ?, przynajmniej 2-3 litry p??yn??w dziennie np. ciep??e herbatki zio??owe lub niegazowanÄ? wodÄ?. Unikaj jednak herbaty czarnej, bo dodatkowo wysusza ??luz??wkÄ? gard??a. Nawet je??li syrop jest bardzo niesmaczny, nigdy nie popijaj go niczym.

Leczenie: Na suchy kaszel lekarz zaleci preparat zawierajÄ?cy butamirat lub kodeinÄ?. Te substancje ??agodzÄ? i hamujÄ? odruch kaszlowy. Kodeiny nie mo??na jednak za??ywaÄ? zbyt d??ugo, bo mo??na siÄ? od niej uzale??niÄ?. Suchy kaszel pomo??e z??agodziÄ? nacieranie klatki piersiowej ma??ciÄ? rozgrzewajÄ?cÄ?. Ciep??o sprawia, ??e oskrzela sprawniej produkujÄ? ??luz, kt??ry je oczyszcza. Przy suchym kaszlu sprawdzajÄ? siÄ? tabletki do ssania z tymiankiem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.