Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

w4zon

Member
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9 Neutral

About w4zon

 • Rank
  Pijawka

Profile Information

 • Narodowość
  Polska
 1. http://www.dll-files.com/dllindex/index.shtml http://www.bibliotekidll.com/ http://www.dlldump.com/ http://www.dll-downloads.com/ http://www.onlinepcfix.com/dllfiles.htm http://www.dll-download.net/
 2. w4zon

  Photoshop

  poszukujÄ? kursu na photoshopa na dvd z g??ry dzieki za pomoc!!!!!
 3. w4zon

  Wojna Åšwiatow 2

  Zgadzam siÄ? z moim szanownym poprzednikiem Wojna ?šwiatow 2 KATASTROFA!!!!!
 4. w4zon

  Google Chrome

  ostatnio da??em szansÄ? google chrome ale to by??a wielka pomy??ka... Chrome, nowy produkt Google to nie tylko nowa przeglÄ?darka. Z rzadka zadajemy sobie trud czytania zawi??ych licencji na oprogramowanie kt??re kupujemy, jeszcze rzadziej czytamy warunki na jakie siÄ? zgadzamy u??ywajÄ?c oprogramowanie darmowe. Licencja Chrom szykuje nam kilka ciekawych niespodzianek. Przedstawiamy najciekawsze z punkt??w dotyczÄ?cych "us??ug" Google. "Us??uga" to: 1. Relacje U??ytkownika z Google 1.1 Korzystanie przez U??ytkownika z produkt??w, oprogramowania, us??ug i witryn internetowych Google (zwanych zbiorczo w tym dokumencie â?žUs??ugami???? Czyli Chrome uznawany jest za us??ugÄ?. I bardzo fajnie. Co dalej pisze Google o "us??ugach" 11. Licencja na Tre??Ä? udzielana przez U??ytkownika 11.1 U??ytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne ju?? przez niego posiadane prawa do Tre??ci zg??aszanej, publikowanej lub wy??wietlanej w Us??ugach lub za ich po??rednictwem. Naturalne, prawda? Zg??aszajÄ?c, publikujÄ?c lub wy??wietlajÄ?c tre??Ä?, U??ytkownik udziela Google sta??ej, nieodwo??alnej, wa??nej na ca??ym ??wiecie, nieodp??atnej i niewy??Ä?cznej licencji na reprodukcjÄ?, adaptacjÄ?, modyfikacjÄ?, t??umaczenia, publikacjÄ?, publiczne odtwarzanie, publiczne wy??wietlanie i rozpowszechnianie wszelkiej Tre??ci zg??aszanej, publikowanej lub wy??wietlanej w Us??ugach lub za ich po??rednictwem. Czyli cokolwiek nie napiszecie na forum, blogu czy w komentarzu, na jakiejkolwiek stronie za pomocÄ? Chrome. Ka??de zdjÄ?cie, film czy materia?? audio umieszczone przez was w Internecie za pomocÄ? Chrome, mo??e byÄ? wykorzystane, modyfikowane czy adaptowane przez Google. Licencja ta ma na celu wy??Ä?cznie umo??liwienie Google wy??wietlania, rozpowszechniania oraz promowania Us??ug i mo??e zostaÄ? cofniÄ?ta w niekt??rych Us??ugach w spos??b dozwolony na mocy Dodatkowych warunk??w dotyczÄ?cych tych Us??ug. PrzekonujÄ? was to? Nas raczej nie. 11.2 U??ytkownik akceptuje, ??e licencja ta obejmuje prawa Google do udostÄ?pniania Tre??ci innym firmom, organizacjom lub osobom fizycznym, majÄ?cym z Google umowy dotyczÄ?ce ??wiadczenia us??ug dystrybucyjnych oraz do u??ywania Tre??ci w zwiÄ?zku ze ??wiadczeniem takich us??ug. Czyli... Wielki Brat patrzy i sprzedaje dalej pozyskane tre??ci. ZarabiajÄ?c na informacjach z naszych maili pisanych poprzez systemy webmail, tekstach pisanych na blogach, zdjÄ?ciach, filmach itp. 11.3 U??ytkownik rozumie, ??e Google podczas przeprowadzania niezbÄ?dnych czynno??ci technicznych w celu ??wiadczenia Us??ug naszym u??ytkownikom mo??e (a) przesy??aÄ? lub rozpowszechniaÄ? Tre??Ä? nale??Ä?cÄ? do U??ytkownika w r????nych sieciach publicznych i na r????nych no??nikach; oraz (B) dokonywaÄ? zmian Tre??ci nale??Ä?cej do U??ytkownika niezbÄ?dnych w celu dostosowania Tre??ci do wymog??w technicznych odpowiednich sieci, urzÄ?dze??, us??ug lub no??nik??w. U??ytkownik akceptuje fakt, ??e niniejsza licencja uprawnia Google do podejmowania takich dzia??a??. A U??ytkownik rozumie i na wszystko siÄ? godzi...
 5. w4zon

  Firefox

  tylko i wy??Ä?cznie firefox reszta to badziewie
 6. w4zon

  Tajemnica...

  Ja oststnio bardzo sie wciÄ?gnÄ???em w Tajemnice Twierdzy Szyfr??w i je??li kto?? nie widzia?? to bardzo polecam
 7. http://www.joemonster.org/index.php
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.