Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

RedBull

Member
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

8 Neutral

About RedBull

 • Rank
  Pijawka

Profile Information

 • Narodowość
  Portugalia
 • Skąd
  Z dzia??u GRAFIKA
 • Płeć
  Mężczyzna
 1. RedBull

  Zielony napis

  Na rysunku z czarnym t??em wpisujemy zielony tekst Renderujemy warstwÄ? Layer/Rasterize/Layer Warstwa/Rasteryzacja/ Warstwa, po czym wybieramy Layer/Duplicate Layer Warstwa/Powiel warstwÄ? Klikamy na kopii warstwy tekstowej z wci??niÄ?tym klawiszem Ctrl, a nastÄ?pnie zmniejszamy zaznaczenie Select/Modify/Contract Zaznacz/Zmie??/ZawÄ??? o 2 piksele Wciskamy klawisz Delete i pozbywamy siÄ? zaznaczenia (Ctrl+D) Powielamy kopiÄ? warstwy tekstowej i na li??cie ustawiamy warstwy w kolejno??ci: Layer 1, Layer 1 Copy, Layer 1 Copy 2, Background Warstwa 1, Warstwa 1 Kopia, Warstwa 1 Kopia 2, T??o Przechodzimy do Layer 1 Copy Warstwa 1 Kopia i wybieramy filtr Blur/Motion Blur Rozmycie/Poruszenie ustawiajÄ?c kÄ?t na 0 stopni, a Distance Odleg??o??Ä? na 90 Podobnie postÄ?pujemy z warstwÄ? Layer 1 Copy 2 Warstwa 1 Kopia 2, zmieniajÄ?c jedynie kÄ?t na 90 stopni: Przechodzimy do warstwy z tekstem i wybieramy Layer/Layer Style/Bevel and Emboss Warstwa/Styl warstwy/Faza i p??askorze??ba Tu zwiÄ?kszamy Depth G??Ä?bia na 1000%, Direction Kierunek na Down W d????, a Gloss Contour B??yszczÄ?cy kontur na Sawtooth 2: Efekt ko??cowy: tutorial zaczerpniÄ?ty z http://www.graffik.pl/tutorialeitem.asp?idt=110&idtg=4&los=0,4107589
 2. RedBull

  Sygnatura

  ProszÄ? (g??owa mnie bardzo boli jutro zorbie lepsza jak bÄ?dzie trzeba) Pozdrawiam
 3. W tym tutorialu zosta??a opisana bardzo ciekawa funkcja programu Photoshop CS4 jakÄ? jest skalownie z uwzglÄ?dnieniem zawarto??ci (Content Aware Scale). Skalowanie z uwzglÄ?dnieniem zawarto??ci to niezwykle ciekawa opcja umo??liwiajÄ?ca skalowanie obrazu z zachowaniem oryginalnej wielko??ci istotnych jego element??w. Program automatycznie wyszukuje fragmenty obrazu kt??re sÄ? w miarÄ? jednolite i ??atwe do sklonowania, reszta pozostaje praktycznie w niezmienionej wielko??ci. Poni??ej przedstawimy to na przyk??adzie: 1. Otwieramy poni??szy obrazek w Photoshopie: http://www.iv.pl/images/17165848504076446268.jpg 2. Ustawiamy szeroko??Ä? obrazka na 800 pikseli Obraz --> Rozmiar obrazu (image --> image size), otrzymujemy co?? takiego: 3. NastÄ?pnie zwiÄ?kszamy nasz obszar roboczy z 800 pikseli szeroko??ci na 1100 pikseli. Klikamy na Obraz --> Rozmiar obszaru roboczego. W pole szeroko??Ä? wpisujemy 1100. Musimy pamiÄ?taÄ? o tym, aby obok naszej warstwy z obrazkiem nie by??o k????dki: Je??eli mamy k????dkÄ? to klikamy na niÄ? dwukrotnie a nastÄ?pnie w oknie dialogowym kt??re nam wyskoczy klikamy OK. 4. Po powiÄ?kszeniu obszaru roboczego powinni??my otrzymaÄ? nasz obrazek na ??rodku a po bokach wolnÄ? przestrze??. Przesuwamy nasz obrazek na prawÄ? stronÄ?, tak, aby otrzymaÄ? co?? takiego:ss 5. Teraz z g??rnego menu wybieramy Edycja --> Skala z uwzglÄ?dnieniem zawarto??ci (Edit>Content-Aware Scale) i rozciÄ?gamy nasz obrazek na lewo. Powinni??my otrzymaÄ? co?? takiego: Dla por??wnania zamieszam poni??ej ten sam obrazek rozciÄ?gniÄ?ty w tradycyjny spos??b. Od razu mo??na zauwa??yÄ? r????nicÄ? w wyglÄ?dzie drzewka.
 4. Proponuje program Ps5 (Adobe Photoshop 5) lub Gimpa . Pozdrawiam
 5. Praca zrobione wiec temat Zamykam Pozdrawiam
 6. Witam Proponuje nowy dzia?? tylko dla user??w z ranga grafiik By?? by to dzia?? tylko dla nas Pozdrawiam
 7. RedBull

  Moje Prace

  Witam w tym temacie bÄ?dÄ? dodawa?? moje wiÄ?ksze prace graficzne Loga klub??w pi??karskich (fikcyjne ) Komentarze mile widziane ,Co raz dodam inne prace Pozdrawiam
 8. RedBull

  Avatar

  ProszÄ? avek (jak co?? po prawic to na PW)
 9. Na poczatek naucz sie podstaw pisania /programowania stron wgrywania mod??w zr??b jakie?? darmowe forum na darmowym serwerze i pr??buj z instalacja skrypt??w i dodatk??w Albo u??ywaj generatora do robienia prostych stron www Pozdrawiam
 10. Grafik

  1. RedBull

   RedBull

   Wykonuje prace graficzne dla user??w forum

 11. Witam proszÄ? o zrobienie nowej rangi ,,Grafik" Grafik by wykonywa?? prace graficzne dla u??ytkowniku forum Pozdro
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.