Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

Nestor1

EX DS Team
 • Content Count

  304
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Everything posted by Nestor1

 1. Dlaczego popieram PO
 2. Nestor1

  Wybierajcie

  Stanowczo o??wiadczam ??e nie jestem zwolennikiem wszystkich os??b widocznych na zdjÄ?ciu ! :)
 3. Nestor1

  Pani Prezydent

  Pani Prezydent
 4. PrzeglÄ?darka Microsoft Spartan bÄ?dzie zintegrowana z Cortana 21 stycznia Microsoft organizuje kolejÄ? konferencjÄ? o Windows 10. ChoÄ? sam system by?? ju?? prezentowany teraz Microsoft chce skupiÄ? siÄ? na nowych funkcjach i programach. Nowa przeglÄ?darka Microsoftu bÄ?dzie pozwalaÄ? na tworzenie odrÄ?cznych notatek i komentarzy, kt??re bÄ?dÄ? automatycznie zapisywane w OneDrive. Opr??cz tego Spartan bÄ?dzie wspiera?? wirtualnego asystenta Cortana. PrzeglÄ?darka bÄ?dzie aktualizowana automatycznie, nowe wersje bÄ?dÄ? umieszczane w sklepie Windows. Spartan bÄ?dzie dostÄ?pny na komputery stacjonarne, tablety oraz smartfony. Na komputerach PC bÄ?dzie mo??na zainstalowaÄ? dwie wersje standardowÄ? oraz z nowym interfejsem. Plotki g??oszÄ?, ??e Internet Explorer r??wnie?? pojawi siÄ? w Windows 10. Nie bÄ?dzie on domy??lnÄ? przeglÄ?darkÄ?, ale ma byÄ? alternatywÄ? dla tych, kt??rzy bÄ?dÄ? mieli problemy ze Spartanem. Nazwa Spartan jest oczywi??cie nazwÄ? kodowÄ? i 21 stycznia na pewno poznamy w??a??ciwÄ? nazwÄ? nowej przeglÄ?darki. ??r??d??o:. thg.ru
 5. Promienie - Dla mnie luty-Dla Ciebie maj http://youtu.be/AcAWy0Do044
 6. "Z kobietÄ? jak z rzÄ?sÄ?. Wpada w oko nie wiadomo kiedy. Szybko sprawia ci b??l, a jak pr??bujesz siÄ? jej pozbyÄ? toniesz w morzu ??ez." - Andrzej Majewski
 7. Chcia??bym Ci powiedzieÄ? ??e szczeg??lnie CiÄ? ceniÄ?
 8. "Bez cierpienia nie zrozumie siÄ? szczÄ???cia" - Fiodor Dostojewski
 9. Dra??en ZečiÄ? - Stani srce http://youtu.be/seHqIX3JLvg SÄ? chwile kiedy lubiÄ? pos??uchaÄ? takich ba??ka??skich nutek a Wy ? Jedna z wielbicielek piosenkarza napisa??a tak:: LUDZIE DRAZEN ZECIC TO LEKARSTWO DLA DUSZY TO NIESAMOWITY DAR SLUCHAJCIE GO KIEDY WAM BEDZIE ZLE TO NIESAMOWITY GLOS,KOCHAM Z CALEGO SERCA SLUCHAC JEGO MUZE POZDRAWIAM Z ATEN
 10. "Natura da??a nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden jÄ?zyk po to, aby??my wiÄ?cej patrzyli i s??uchali, ni?? m??wili." - Sokrates
 11. "Poniewa?? wiÄ?kszo??Ä? ran zadajÄ? nam najbli??si, zwiÄ?zek z drugim cz??owiekiem jest te?? miejscem, w kt??rym najlepiej siÄ? one gojÄ?" -William Young
 12. Google ujawni??o dzia??anie luki w systemie Windows 8.1 Pracownik Google biorÄ?cy udzia?? w inicjatywie o nazwie Project Zero upubliczni?? informacjÄ? na temat luki w systemie Windows 8.1, gdy?? Microsoft nie reagowa??. Project Zero to inicjatywa majÄ?ca na celu poszukiwanie luk bezpiecze??stwa. Po znalezieniu takowej wysy??ajÄ? informacjÄ? do wydawcy oprogramowania z terminem 90 dni na naprawÄ?. Historia tutaj zaczÄ???a siÄ? od znalezienia b??Ä?du w systemie Windows 8.1. Luka ta mog??a s??u??yÄ? do uzyskiwania uprawnie?? administratorskich. Zesp???? Project Zero przekaza?? informacjÄ? do Microsoftu, a gdy termin 90 dni mija?? bez jej za??atania, upubliczni?? jÄ?. Oczywi??cie zaraz pojawi??y siÄ? g??osy krytyczne i?? to jest niedojrza??e postÄ?powanie firmy. Google siÄ? broni tym, ??e przedstawi?? politykÄ? grupy o 90 dniach oczekiwania. Niestety dla nich, termin wypada?? w przerwie ??wiÄ?tecznej, wiÄ?c za to Google dosta??o baty w komentarzach zamieszczanych w sieci. Microsoft zapewni?? na ??amach serwisu Engadget, ??e pracujÄ? ju?? na jej za??ataniem. Jak informujÄ? jednak, do jej wykorzystania potrzebne sÄ? dane logowania na komputerze i wykorzystaÄ? je podczas logowania lokalnego. W tym momencie zachÄ?cajÄ? oni klient??w, aby zawsze mieli uaktualniony system, antywirus i w??Ä?czony firewall. To powinno ju?? wystarczyÄ?. ??r??d??o: maximumpc.com
 13. "Mo??esz uca??owaÄ? rodzinÄ? i przyjaci???? na po??egnanie i oddaliÄ? siÄ? na mile,ale jednocze??nie zabierzesz ich w swoim sercu.umy??le i trzewiach,bo nie tylko ty ??yjesz w ??wiecie,ale ??wiat ??yje w tobie". Frederick Buechner "M??wienie Prawdy"
 14. Chcia??bym Ci powiedzieÄ? ??e tÄ? sprawÄ? jest pro??ba aby?? czÄ???ciej zaszczyca??a forum swojÄ? obecno??ciÄ?. :)
 15. Chcia??bym Ci powiedzieÄ? ??e mam bardzo wa??nÄ? sprawÄ? do Ciebie.
 16. Skorpion666 mi??o mi ??e masz zamiar przy??Ä?czyÄ? siÄ? do naszej forumowej rodziny :) po uprzednim zrobieniu rachunku sumienia i przyznania siÄ? do winy ( w twoim mniemaniu) nie znam szczeg??????w wiÄ?c nie wypowiadam siÄ? na ten temat. Dementor jest wspania??ym cz??owiekiem i ma dobre serce wiÄ?c jest sk??onny wszystko ci wybaczyÄ?.Osobi??cie r??wnie?? siÄ? cieszÄ? ??e bÄ?dÄ? mia?? partnera w technice p2m bo jak widaÄ? nie ma chÄ?tnych do pracy za friko,mamona siÄ? liczy przede wszystkim. Jednym s??owem witaj na forum
 17. Microsoft rezygnuje z Internet Explorera na rzecz Spartana Je??eli wierzyÄ? plotkom to Microsoft postanowi?? po??egnaÄ? siÄ? z Internet Explorerem. Wg ZDNet nie doczekamy siÄ? Internet Explorera w wersji 12. Zamiast niego pojawi siÄ? zupe??nie nowa przeglÄ?darka o nazwie Spartan. Jego premiera odbÄ?dzie siÄ? z premierÄ? nowego systemu Windows 10. BÄ?dzie to nowoczesna i szybka przeglÄ?darka. Stworzono jÄ? bez korzystania z kod??w IE, kt??rej reputacja jest s??aba. Poinformowano, ??e Spartan bÄ?dzie posiada?? rozszerzony interfejs wzorowany na Firefox oraz Chrome i bÄ?dzie mo??na z niej korzystaÄ? na r????nych urzÄ?dzeniach - PC, smartfony oraz tablety. Jej silnikiem majÄ? byÄ? Microsoft Chakra JavaScript i Microsoft Trident. Sam Internet Explorer od razu nie przejdzie na emeryturÄ?, starsze wersje przeglÄ?darki pozostanÄ? w u??yciu. WiÄ?cej informacji o przeglÄ?darce Spartan dowiemy siÄ? 21 stycznia podczas konferencji na temat systemu Windows 10. ??r??d??o: GadgetBlog.ru
 18. Elena feat. Glance - Mamma mia (He's italiano) http://youtu.be/4_gjxdajErU
 19. Chcia??em Ci powiedzieÄ? ??e gdyby tak mi siÄ? chcia??o jak mi siÄ? nie chce to by by??o inaczej
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.