Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Dark Messiah

Polityka prywatności darksiders.pl

Recommended Posts

Polityka Prywatności

 

 • Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na dysponowanie przez Administratora jego danymi osobowymi przekazanymi w procesie Rejestracji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 • Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
 • Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Administratora innych swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Administrator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w Serwisie przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie.
 • Pliki cookies (ciasteczka) - cookie to małe pliki, które strona WWW zapisuje w Twojej przeglądarce, na Twoim komputerze. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu, nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane są również przez instytucje/firmy badawcze. Informacje zapisywane przez serwis do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: Treści, artykuły oraz za komentarze napisane przez Użytkowników. Czynności innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych zawartych w Serwisie. Jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów, w stosunku do których nie przysługują mu prawa autorskie.
 • Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników Serwisu za żadne pośrednie lub bezpośrednie straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jego pracowników.
 • Administrator nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
 • Administrator udostępnia Serwis w celu zamieszczania przez Użytkowników odnośników do ich własnych materiałów i z nich korzystania, nie zapoznaje się jednakże z treścią tych materiałów ani nie ingeruje w ich techniczną charakterystykę. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Administrator zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość. Administrator zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiału lub odesłania zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu mającym miejsce w związku z ich zamieszczeniem.
 • Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i multimedialne pozostające w lub odnoszące się do Serwisu, z zastrzeżeniem materiałów stanowiących mechanizm funkcjonowania oraz interfejs Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych podmiotów do nich uprawnionych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a Użytkownik zamieszczając Materiały potwierdza, że są one przedmiotem przysługujących mu praw wyłącznych lub też uzyskał zgodę na korzystanie z praw do tych Materiałów od osób, którym prawa takie przysługują.
 • Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności stron Internetowych Serwisu, jak również bezbłędnego ich funkcjonowania.
 • Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Użytkownicy ściągają pliki na własną odpowiedzialność. Nie ma 100% pewności, czy dany plik jest legalny, czy też nie. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż dany plik nie jest legalny, prosimy go nie ściągać lub usunąć z dysku (jeśli już użytkownik ten plik pozyskał).
 • Udostępnianie oraz rozpowszechnianie nieoryginalnych plików jest nielegalne i odpowiedzialność za nią ponoszą tylko i wyłącznie osoby je udostępniające, Administracja Darkarea.pl, reszta Użytkowników czy serwerownia oferująca serwisowi usługi hostingowe nie będzie ponosić odpowiedzialności za działania użytkowników.
 • Wszyscy Użytkownicy, włączając w to tak zwanych "uploaderów" działają zgodnie z Art.75 Roz.7, która pozwala na legalne wykonywanie kopii zapasowych nabytych przez siebie utworów legalną drogą oraz udostępnianie ich zgodnie z Art.23 Roz.3. Jeżeli nie posiadasz oryginału to po upływie 24 godzin należy usunąć produkt z dysku.
 • Udostępnianie linków do utworów opiera się na prezentacji produktu przed kupnem co jest zgodne z Art 34 i 35, Roz.3, które mówią, że można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednocześnie dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.
 • W przypadku uzasadnionych podejrzeń przez organy ścigania co do uzyskiwania korzyści majątkowych z udostępniania i rozpowszechniania utworów zamieszczonych na tym serwisie, Administrator może przekazać wszelkie informacje upoważnionym organom na temat danego Użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Administrator nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników osobom nieupoważnionym (Ustawa z dnia 29-08-1997 o Ochronie Danych Osobowych , Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Darkarea.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników osobom nieupoważnionym (Ustawa z dnia 29-08-1997 o Ochronie Danych Osobowych , Dz. Ust. Nr 133, Pozycja 883).
 • Pieniądze z dobrowolnych datków użytkowników są przeznaczane na utrzymanie i rozwój serwisu.
 • Jeżeli jesteś związany w jakikolwiek sposób z jakimiś organizacjami rządowymi, do walki z piractwem komputerowym lub jakiejkolwiek innej grupy spełniającej te funkcje, a także jeśli jesteś pracownikiem tych grup nie możesz wejść na tą stronę, nie możesz ściągać żadnych plików i nie możesz ich przeglądać. jeśli wejdziesz na stronę złamiesz międzynarodowe prawo do prywatności (internet privacy act podpisany w 1995) co będzie oznaczało że nie możesz rościć praw do odłączenia naszych isp(s) ani do ukarania żadnych osób lub firm (darmowych oraz płatnych serwerów), na których przetrzymujemy swoje pliki nie możesz także sądownie ścigać żadnej osoby związanej z ta strona włączając w to rodzinę, przyjaciół autorów strony oraz wszystkich którzy tę stronę internetowa odwiedzają.
 • Na stronie można mieć styczność z materiałami pornograficznymi, dlatego wstęp do tych działów mają tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • 273 Posts
  • 14930 Views
  • 19 Posts
  • 488 Views
  • 2 Posts
  • 96 Views
  • 3 Posts
  • 181 Views
  • 1 Posts
  • 199 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.