Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Sign in to follow this  
Ciri

Leczenie przez...oddychanie

Recommended Posts

Domowe inhalacje

SÄ? sprawdzonÄ? metodÄ? na katar, kaszel i wszelkie problemy z gard??em. PolegajÄ? na wdychaniu pary, w kt??rej znajdujÄ? siÄ? cenne drobinki z soli, zi???? lub lek??w. Dzia??ajÄ? bezpo??rednio na drogi oddechowe, dlatego szybciej przynoszÄ? ulgÄ? ni?? syropy i tabletki. Gdy dopadnie ciÄ? przeziÄ?bienie, wypr??buj inhalacje parowe.

Z soli: wsyp do miski ??y??kÄ? soli kuchennej i zalej gorÄ?cÄ? wodÄ?. Nachyl siÄ? z rÄ?cznikiem na g??owie i powoli, g??Ä?boko oddychaj. Mo??esz te?? u??yÄ? soli uzdrowiskowych. SÄ? bogatsze w substancje lecznicze.

Z wapnia na silny katar: rozpu??Ä? w szklance gorÄ?cej wody tabletkÄ? wapna musujÄ?cego. Przykryj szklankÄ? lejkiem kuchennym i wdychaj opary ustami przez dziubek.

Z Amolu na b??l g??owy i gard??a: wlej do miseczki ??y??eczkÄ? zio??owego p??ynu na 1 litr gorÄ?cej wody. Oddychaj parÄ? pod rÄ?cznikiem.

3 wa??ne zasady

ParÄ? wodnÄ? wdychaj kilka razy dziennie przez oko??o 5-10 minut, nie d??u??ej. Woda nie powinna byÄ? wrzÄ?ca, by siÄ? nie oparzyÄ?.

Je??li palisz, nie siÄ?gaj po papierosa co najmniej 2 godziny przed inhalacjÄ? i tyle samo czasu po niej - grozi to podra??nieniem ??luz??wki.

Nie odkurzaj i nie rozwieszaj prania 3 godz. po zabiegu - py??ki i zapachy mogÄ? dra??niÄ? drogi oddechowe.

Haloterapia w grocie solnej

Jest to naturalna metoda, kt??ra polega na oddychaniu oczyszczonym powietrzem przesyconym drobinkami soli (z greckiego halos, dlatego haloterapia). Wspomaga leczenie wielu chor??b, m.in. astmy, nie??yt??w g??rnych dr??g oddechowych, przewlek??ego zapalenia zatok, ??uszczycy i nerwicy. W grocie solnej panuje mikroklimat podobny do tego, jaki jest nad morzem, dlatego przebywanie w niej podnosi odporno??Ä? organizmu.

Jak wyglÄ?da lecznicza grota? Jest to niewielkie pomieszczenie, w kt??rym ??ciany wy??o??one sÄ? blokami soli, pochodzÄ?cymi najczÄ???ciej z m??rz: Martwego, Czarnego, Ba??tyckiego, ale te?? z kopalni w K??odawie czy Bochni. We wnÄ?trzu panuje p????mrok, sta??a temperatura (23-24 st. C) i wilgotno??Ä? powietrza, pachnie... morzem. W czasie seansu le??y siÄ? lub siedzi w wygodnych fotelach. RelaksujÄ?cÄ? atmosferÄ? podkre??la spokojna muzyka. Niekt??re groty majÄ? specjalnÄ? ofertÄ? dla maluch??w, kt??re mogÄ? w czasie seansu bawiÄ? siÄ? lub s??uchaÄ? bajek. Jedna sesja trwa 60 min. dla doros??ych i 30 min dla dzieci. Potrzeba co najmniej 10.

Na co zwr??ciÄ? uwagÄ?? Grota powinna byÄ? wyposa??ona w aerozol rozpylajÄ?cy czÄ?steczki soli (tzw. halogenerator). Chodzi o to, by w powietrzu by??o odpowiednie jej stÄ???enie. W czasie godzinnego pobytu w grocie wdychamy tyle minera????w, ile przez dwa dni nad morzem.

Czysty tlen w komorze hiperbarycznej

T erapia polega na oddychaniu czystym tlenem w specjalnej kapsule, w kt??rej panuje ci??nienie wy??sze ni?? w otoczeniu. DziÄ?ki takim warunkom zawarto??Ä? tlenu we krwi znacznie wzrasta. MetodÄ? wykorzystuje siÄ? wspomagajÄ?co w leczeniu schorze?? zwiÄ?zanych z niedotlenieniem i niedokrwieniem tkanek. Pomaga m.in. przy trudno gojÄ?cych siÄ? ranach (np. w cukrzycy), rozleg??ych oparzeniach, przewlek??ych zapaleniach ko??ci, problemach neurologicznych, niedos??uchu, zatruciu tlenkiem wÄ?gla.

Jak wyglÄ?da zabieg? Komory hiperbaryczne majÄ? r????nÄ? wielko??Ä?: niekt??re przeznaczone sÄ? dla pojedynczych pacjent??w, inne mogÄ? pomie??ciÄ? nawet kilkana??cie os??b. Przed wej??ciem do komory pacjenci przebierajÄ? siÄ? w bawe??niany uniform, dostajÄ? wodÄ? do picia (pomaga zachowaÄ? prawid??owe ci??nienie w organizmie) i specjalne maski przez kt??re bÄ?dÄ? oddychaÄ?. Pojedynczy seans trwa godzinÄ?. Zwykle potrzeba od 10 do 20 zabieg??w. Zabiegi ze skierowaniem od lekarza sÄ? refundowane przez NFZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
  • 1 Posts
  • 153 Views
  • 1 Posts
  • 254 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.